Do you park by SMS

We Are Vereo

News

HandyDocuments, HandySpreadsheets, HandyPresentations – MS Office 2007/2010 AddIns от Верео са вече на пазара

Тези продукти са универсално решение за MS Word, Excel и PowerPoint и работят с набор от полезни образци на документи и презентации. Достъпни са от специално създадена секция в рибъна на MS Office продуктите и предоставят бърз достъп до допълнителни функционалности за MS Office продуктите, както и лесен достъп за най-често използваните инструменти от Word, Excel и PowerPoint.


Дим да Ни няма

28 Юни 2012